דו"ח

המעמד המשפטי של מזרח ירושלים, דצמבר 2013 (אנגלית)

מסמך זה מסכם ומבהיר את המעמד המשפטי של ירושלים המזרחית ומתייחס לצעדים המשפטיים שעשתה ישראל על מנת לספח שטח זה לשטחה. המסמך מציין גם את העובדות שקבעה ישראל בשטח המסופח, ומביא את תגובתה של הקהילה הבינלאומית לצעדים אלה. לבסוף מתייחס המסמך למעמדם האזרחי של תושבי העיר המזרחית. הדוח פורסם על ידי NRC.

ראה דו"ח

דו"ח

חוק נכסי נפקדים והפעלתו במזרח ירושלים – מדריך וניתוח משפטי, מאי 2013

מדריך זה עוסק בבעייתיות הרבה שבהחלת חוק נכסי נפקדים במזרח ירושלים, לאחר סיפוחה לישראל בשנת 1967. לחוק זה משמעויות עצומות בכל הקשור לנושא הבעלות על הקרקע במזרח ירושלים, והוא פוגע קשות בזכויותיהם הקנייניות של מי שנכסיהם הוקנו למדינת ישראל. החוק משפיע על עסקאות רבות של העברת זכויות במקרקעין במזרח ירושלים ומגביל מאוד את אפשרותם של התושבים במזרח העיר לקבל היתרי בניה וליזום הליכי תכנון. הדוח פורסם על ידי NRC.

ראה דו"ח

דו"ח

Childhood Interrupted – Child Registration in Jerusalem, November 2014

דוח זה עוסק במגבלות הקשות החלות על תושבי ירושלים המזרחית בבואם לרשום את ילדיהם במרשם האוכלוסין הישראלי. הדוח מדגיש בעיקר את משטר הרישום הנוקשה שהוטל עם חקיקתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) בשנת 2003. הדוח פורסם על ידי אגודת סנט איב.

ראה דו"ח

דו"ח

ואהבת לו כמוך? גזענות בשם ההלכה, נובמבר 2011

דוח זה עוסק בהסלמה הקשה בהתבטאויות הגזעניות – לכאורה, בשם היהדות – מצדם של רבנים ואנשי ציבור, אשר משכורתם משולמת על יד כספי ציבור. הדוח קובע כי הסתה זו, מטעמים גזעניים, הביאה להחמרה בהפליה נגד לא יהודים, בתחום התעסוקה ובתחום הדיור, ולסיכון ממשי לנקיטת אלימות נגדם. הדוח בוחן את החקיקה הישראלית נגד הסתה מטעמים גזעניים ודן באפשרויות להילחם בהסתה באמצעים משפטיים-פליליים. הדוח פורסם על ידי המרכז הרפורמי לדת ומדינה – התנועה ליהדות מתקדמת בישראל.

ראה דו"ח

דו"ח

Written Submission for Consideration Regarding Israel's Third Periodic Report to the UN Human Rights Committee – Hamoked: Center for the Defence of the Individual, July 2010

הדוח עוסק בשתי טכניקות עיקריות באמצעותן מצמצם משרד הפנים הישראלי את מספר הפלסטינים החיים בירושלים: האחת, באמצעות שלילה מאסיבית של מעמד התושבות; השניה, על ידי הגבלה של מספר תושבי השטחים המקבלים מעמד בישראל באמצעות איחוד משפחות עם תושבי ירושלים, והגבלה של מתן מעמד בישראל לילדיהם של אותם זוגות. הדוח הוגש לוועדת האו"ם בדבר יישום האמנה הבינלאומית לזכויות פוליטיות ואזרחיות מטעם המוקד להגנת הפרט.

ראה דו"ח